Budżet partycypacyjny na rok 2016 w Wesołej
Zmodyfikowano: 23-03-2015

Za nami drugi etap budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. Pierwszy zakończył się 17 lutego, i polegał  na zarejestrowaniu projektów w systemie, wraz z kosztorysem i listą poparcia, min. 30 osób na dany projekt. W Wesołej w tym roku zostało wstępnie złożonych 46 projektów, z ponad 2 tysięcy złożonych w całej Warszawie. Najwięcej projektów złożonych zostało w Wawrze, najmniej  w Wilanowie.

bpart

 

W Wesołej najwięcej projektów zgłoszono jako ogólnodzielnicowe,  projektów osiedlowych ze względu na podział środków, jest po kilka na każde z osiedli: najmniej projektów zgłosili mieszkańcy Placu Wojska Polskiego pozostałe osiedla zgłosiły po 3 - 4 pomysły.

bparnaosiedlau

 

Do 22 marca wszyscy projektodawcy mogli jeszcze zgłaszać poprawki do swoich projektów, aż 7 z nich zostało na tym etapie wycofanych, reszta czeka na weryfikację szczegółową, która zostanie dokonana przez ekspertów z Urzędu Dzielnicy. Polega ona na jak czytamy na stronie urzędu miasta:

1 – ocenę czy zadanie będące przedmiotem projektu mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub ww. jednostkom,

2 – sprawdzenie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w całości w trakcie roku budżetowego 2016,

3 – sprawdzenie czy projektodawca wskazał zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez wszystkich mieszkańców,

4 – sprawdzenie, czy projekt został zlokalizowany na terenie pozostającym we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonym na rzecz osób trzecich,

5 – ocenę czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,

6 – analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,

7 – urealnienie kosztorysu wskazanego przez projektodawcę w formularzu zgłoszeniowym,

8 – sprawdzenie, czy urealniony kosztorys mieści się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym,

9 – sprawdzenie, czy urealniony koszt realizacji projektu mieści się w dopuszczalnym limicie (jeżeli limit ten został wyznaczony przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego),

10 – analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu.

 W przypadku stwierdzenia naruszenia kryteriów jakie powinny spełniać projekty, pracownik urzędu dzielnicy skontaktuje się z autorem  w celu naniesiania niezbędnych poprawek.  Następnie  projekty zostaną oddane do sprawdzenia przez dzielnicowe zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Etap weryfikacji szczegółowej potrwa do 22 maja br.

W Wesołej nie będzie tzw. preselekcji, czyli wyodrębnienia najpotrzebniejszych 50 pomysłów dla dzielnicy i 50 dla osiedli.

Ostatnim etapem, będzie głosowanie, które potrwa od 16 do 26 czerwca. Przez 11 dni będzie można oddać głos tylko raz i tylko na jedną dzielnicę. Głosować można przez internet(www.twojbudzet.um.warszawa.pl), korespondencyjnie (na adres urzędu dzielnicy) lub bezpośrednio w urzędzie dzielnicy.

Ogłoszenie wyników 10 lipca br. Wszystkim pomysłodawcom, którzy dołożyli starań aby nasza dzielnicy była jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia.

bn

 

 

 

 

 

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS