Jadwiga Wiśniewska: Cele milenijne UE
Zmodyfikowano: 11-03-2015
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) przyjęła opinię na temat nowych Milenijnych Celów Rozwojowych ONZ po 2015 roku dla Komisji Rozwoju (DEVE). „Niestety, prace w komisji zostały zdominowane przez kwestie ideologiczne odsuwając na boczny tor realne problemy kobiet w krajach rozwijających się. W milenijnych celach rozwoju nie znalazło się miejsce dla wspierania dzietności, rodzicielstwa i macierzyństwa”– zauważa europoseł Jadwiga Wiśniewska
 
Europosłanka PiS zaznacza, że choć wiele przyjętych poprawek odnosi się do istotnych problemów kobiet, tj. przemocy, szczególnie w kontekście konfliktów zbrojnych, braku dostępu do edukacji czy różnic ekonomicznych, to obrady komisji zdominowały kwestie związane z tzw. prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi.
 
Jak zauważa Jadwiga Wiśniewska, to mgliste pojęcie kryje w sobie także dostęp do aborcji, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętym dokumencie.
 
„Aż dwie z dziesięciu tzw. poprawek kompromisowych wzywają bezpośrednio do zapewnienia dostępu do aborcji. Poza tym aż sześć innych poprawek zawiera podobne wezwania, zaś kolejne cztery wzywają do praw seksualnych i reprodukcyjnych” – wylicza europosłanka PiS. „Złożone przeze mnie poprawki są wyrazem najwyższej troski o dobro i pozycję kobiet, a także wyrazem uznania ich szczególnej roli społecznej, jaką jest bycie matką. Niestety, żadna ze złożonych przeze mnie poprawek nie przeszła” – mówi Jadwiga Wiśniewska.
 
„Przyjmując tę opinię, komisja FEMM pokazała, jaka jest dziś główna oś zainteresowania UE w zakresie problemów kobiet - wobec postulatu upowszechniania dostępu do aborcji, inne sprawy schodzą na dalszy plan. Zdumiewa to tym bardziej, gdy przypomnimy sobie, że UE zakładali kandydaci na ołtarze, dla których ochrona życia była prawdziwą wartością” – dodaje Jadwiga Wiśniewska.
 
Europosłanka PiS zauważa, że dokument był popierany przez niemal całą delegację Europejskiej Partii Ludowej, z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz na czele. „To pokazuje, że z chrześcijańskiego niegdyś charakteru tego ugrupowania nie zostało już właściwie nic” – podsumowuje Jadwiga Wiśniewska.

sympatycypis.pl

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS