Losy spalarni opon w Sulejówku -ciąg dalszy
Zmodyfikowano: 21-01-2015

19 grudnia 2014 roku odbyła się sesja Rady Miasta Sulejówek, tematem przewodnim, który zdominował obrady była oczywiście głośna kwestia przekształcenia części magazynów firmy Seewax sp. z o.o. na zakładu utylizacji opon.

 

Inwestycja została opisana jako „adaptacja części istniejacego budynku magazynowego na cele zakładu recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i gumy metodą pirolizy niskotemperaturowej”. Negatywna opinia powinna zosta wydana chociażby z tego powodu, że procesy pirolizy nie są  procesem recyklingu w myśl art. 3 pkt. 14 ustawy o odpadach z dn. 14/12/2014 Dz.U. 2013 poz. 21, gdyż recykling rozumie się przez "jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce". Recykling opon może polegać np. na bieżnikowaniu, wulkanizacji opon,  produkcji granulatu. Dlatego prawidłowo zakład powinien zostać zakwalifikowany jako spalarnia odpadów. Brak jest informacji, czy instalacja stosuje najlepszą dostępną technikę w myśl art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska.

Dlatego Radni Sulejówka jednogłośnie negatywnie zaopiniowali projekt realizacji planowanego przedsięwzięcia. Poniżej pełny tekst uchwały rady. Jednym z najważniejszych kwestii były obawy mieszkańców Sulejówka oraz sąsiednich miejscowości wyrażone poprzez pisemne protesty 

III_12_2014_w_sprawie__stanowiska_odnosnie_przedsiewziecia_p.n.____Adaptacja_czesci_istniejacego_budynku_magazynowego_na_cele_zakladu_recyklingu_odpadow_tworzyw_sztucznych_i_gumy__metoda_pirolizy_niskotemperaturowej...

 

Beata Nowosielska Radna Dzielnicy Wesoła 


Komentarze

Zbyszek - 2015-01-04 21:41:04
utwardzacz gumy, jest toksycznym i rakotwórczym komponentem opon opartym na kadmie. Kadm, to metal rakotwórczy.Spalona opona, to proces uwalniania kadmu trwający minuty, a trujące składniki dymu w naszych mieszkaniach, płucach, polach i ogrodach pozostają wszechobecne. Sadza używana do produkcji gumy jest również rakotwórcza. W skład opony wchodzi ponad setka innych, zabójczychdla zdrowia składników, które w procesie spalania tworzą całą gamę niezwykle toksycznych substratów!To wręcz tablica Mendelejewa. Tak trzymać, cieszę się że nareszcie są radni co się nami przejmują i martwią się o Wesołą i mieszkańców.

Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS