Protestujemy przeciwko spalarni opon w sąsiedztwie Starej Miłosny
Zmodyfikowano: 08-01-2015

W Sulejówku na ulicy Ogrodniczej czyli w bezpośrednim sąsiedztwie Starej Miłosny firma Seewax poprosiła o zgodę na adaptację części pomieszczeń na spalarnie opon metodą pirolizy niskotemperaturowej. Jak czytamy min. w wikipedia  jest to  proces rozkładu termicznego substancji, ale bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. Instalacje pirolizy opon to najprościej rzecz biorąc spalarnie, jednak technicznie jest to inna instalacja niż spalarnia odpadów komunalnych, gdzie spala się w nadmiarze tlenu. Piroliza jest trudna i może być niebezpieczna z uwagi na to, że często są to procesy ciśnieniowe, po drugie produkty pirolizy są wybuchowe min. wodór. Problemem mogą być  uboczne produkty pirolizy, czyli smoły, które stanowią źródło emisji takich związków jak fenole, naftaleny itp. Miejsca w których zalega smoła są  trucizną środowiskową stanowiąc źródło trucia wody pitnej. Dekontaminacja (proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używany sprzęt) jest procesem długotrwałym i kosztownym. 

 

Wcale nie trzeba spalać opon żeby się ich pozbyć, zużyte opony mogą być zagospodarowane w różnoraki sposób. Najcenniejszym jest  wykorzystanie ich w postaci rozdrobnionej (recykling materiałowy).Granulat stosuje się jako składnik nawierzchni boisk, ścieżek do biegania, warstw amortyzujących, różnego rodzaju barier przeciwhałasowych, mat izolacyjnych i antypoślizgowych. Strzępy i chipsy w konstrukcjach tuneli, przejść podziemnych, warstw drenażowych, jako wypełniacze w elementach konstrukcji budowlanych. Miał gumowy do modyfikacji asfaltu, produkcji progów zwalniających, słupków i wysepek.

 

Przemysł kolejowy stosuje granulat do układania torów kolejowych i tramwajowych. Przemysł motoryzacyjny, gumowy i chemiczny używa miału do produkcji dywaników samochodowych, wycieraczek, wykładzin.Wysoka kaloryczność granulatów gumowych oraz ich pozytywny wpływ na procesy spalania miałów węglowych czynią je poszukiwaną alternatywną domieszką dla ciepłownictwa i cementowni. Odzyskane druty stalowe pozyskują huty.

 


Do Urzędu miasta Sulejówek wpłynął wniosek firmy Seewax o wydanie zgody na uruchomienie spalarni opon poparty pozytywną opinią Regionelnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  oraz Sanepidu. Oznacza to, że na chwilę obecną Burmistrz Miasta Sulejówek nie ma formalnych podstaw do nie wydania zgody na uruchomienie inwestycji. Jedyną szansą na zablokowanie powstania spalarni na terenie sąsiadujacym z naszą dzielnicą jest masowe wyrażenie sprzeciwu mieszkańców, w sasiedztwie, których ma działać ten zakład. 


Według informacji przekazanej na spotkaniu przez Referat Środowiska, Urząd Miasta Sulejówek zamieścił nowe Obwieszczenie w tej sprawie w dniu 27.11.2014 r.. Oznacza to, że mieszkańcy mają możliwość składania pism sprzeciwu wobec tej inwestycji najpóźniej do dnia 18.12.2014 r.

Sprawa zakładu utylizacji opon nie jest tylko sprawą mieszkańców Sulejówka, usytuowanie zakładu bardziej będzie szkodliwa dla mieszkańców Starej Miłosny Wschodniej oraz takich miejscowowści jak Zakręt. Zachęcamy do kontaktu z Radnymi Prawa i Sprawiedliwości dzielnicy Wesoła jeżeli chcą poprzeć Państwo protest przeciwko budowie takiego obiektu w bezpśrednim sąsiedztwie Waszych domów. 

Sprawę spalarni opon bada Radna Pani Krystyna Szyszko, w sprawę zbierania podpisów zaangażowani są Radni Prawa i Sprawiedliwości dz. Wesoła. Koordynatorem akcji zbierania podpisów jest Radna Beata Nowosielska.

Poniżej przedstawiamy projekt sprzeciwu jaki mamy zamiar wysłać w imieniu Państwa do Burmistrza Sulejówka:

 

Szanowny Panie Burmistrzu  my mieszkańcy dzielnicy Wesoła zmuszeni jesteśmy ostro zaprotestować przeciwko lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Stara Miłosna spalarni opon metodą pirolizy niskotemperaturowej na terenie istniejącego Zakładu Seewax Sp. z o.o. oddział Spółki przy ul. Ogrodniczej 5a w Sulejówku. Znak sprawy ZPŚ.6220.12.2013

Pragniemy podkreślić, że naszym celem jest przekonanie wszystkich  zainteresowanych stron, że obecnie brana pod uwagę lokalizacja jest niewłaściwa ze względu na szkodliwość i uciążliwość dla otoczenia i środowiska. Faktem jest, że w efekcie procesu przerobu tych opon będzie następowała emisja szkodliwych gazów do otoczenia, realne jest też skażenie wód gruntowych, nadmierny hałas, smród palonej gumy unoszący się nad miastem.

W licznych artykułach prasowych przeczytać możemy, że w różnych częściach naszego kraju próbuje się uruchomić tego typu spalarnie opon, jednak we wszystkich tych miejscowościach gdzie próbowano zlokalizować podobny zakład pirolizy opon lub plastiku spotyka się to ze zdecydowanym sprzeciwem okolicznych mieszkańców, organów wydających opinie bądź innych organizacji środowiskowych i ekologicznych. Utwierdza nas to w przekonaniu, że nasze obawy nie są bezpodstawne, i że działamy w słusznej sprawie.

My mieszkańcy Dzielnicy Wesoła, prosimy Pana Burmistrza miasta Sulejówek aby nie dopuścił do powstania zakładu zatruwającego nasze środowisko. Mamy nadzieję na zrozumienie i wsparcie ze strony Pana urzędu.

 

 

 

 Zachęcamy wszystkich mieszkanców zaniepokojonych o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu do kontaktu z nami oraz o złożenie podpisu pod w/w petycją.

Podpisy moża składać w następujących miejsach na terenie Starej Miłosny:

Sklep "Dzieciakowo" róg Jana Pawła II i Fabrycznej 

Sklep DOMEKO ul. Trakt Brzeski 75 

Sklep Rowerowy ul. Mazowiecka 41

Apteka Melisa ul. Fabryczna 1 (przy rondzie)

Beata Nowosielska Radna dzielnicy Wesoła

tel. kontaktowy 504188775

 

Ponizej na mapce zaznaczylismy czerwonym punktem gdzie będzie umiejscowiona ewentualna spalarnia

mapka

 

Komentarze

pocałujta w dupe wujta - 2015-07-06 10:26:27
Nie może być tak, by wybrane władze przez społeczności lokalne wbrew ich woli wykonywały polecenia ludzi nie związanych z ich środowiskiem w którym żyją. Ja proponuję tę inwestycję usadowić na terenie posiadłości np. Urbana Jerzego, w Łazienkach Królewskich, na terenie Pałacu Wilanowskiego.
M centrum - 2014-12-21 22:05:18
Jak teraz jest zagrożenie dla Starej Miłosny, to jest alarm.Przypomnijcie sobie jak radni właśnie Starej Miłosny poprzednich kadencji , którzy , niektórzy są i teraz , ci radni popierali przeprowadzenie obwodnicy przez środek osiedla Centrum ,jak terpedowali obronę mieszkańców zagrożonych negatywnymi skutkami związanymi z realizacją tej pseudoobwodnicy.Czy pamiętacie jak wrednie był atakowany
Pan Minister Szyszko , który zgodnie z wolą mieszkańców i zdrowym rozsądkiem
zaakceptował wariant obwodzący dzielnicę.
Grażyna - 2014-12-18 17:44:46
Po moim trupie będzie tu spalarnia - dopiero przed sekundą usłyszałam o takiej mozliwości w Radiu RDC.
Jestem gotowa przyłączyć się do aktywnego działania.
Mieszkam w Miłosnej przy Klonowej
Grażyna
anonim - 2014-12-17 00:27:56
Czy może komuś udało się pozyskać Raport ooś w wersji elektronicznej, wykonany dla tej inwestycji? Kto był autorem opracowania?
Jeśli tak, proszę o link
mieszkanka Sulejówka - 2014-12-16 06:57:56
Ponieważ zasięg oddziaływania na środowisko spalarni to promień do ok. 25 km - powinni mieć prawo głosu mieszkańcy gmin ościennych. Taki śmieciowy biznes przyciągnie inne spalarnie i skladowiska śmieci.
Wspomóżcie nas swoimi protestami!!!
Agnieszka - 2014-12-15 09:32:44
Jutro, 16.12 o godzinie 15:00 w UM Sulejówek na ul. Dworcowej odbędzie zebranie Komisji Ochrony Środowiska. Sprawa pirolizy będzie poruszona jako priorytetowa. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawą na zebranie.
mieszkanka Sulejówka - 2014-12-14 22:04:50
Nie pozwólmy aby HISTORYCZNE MIASTO MARSZAŁKA ZOSTAŁO ZAGŁĘBIEM ŚMIECI ZWOŻONYCH Z CAŁEJ EUROPY! PIŁSUDSKI BY NA TO NIE POZWOLIŁ!
Znalezione w Sulejówku - 2014-12-13 21:53:12
1) Innowacyjność technologii pirolizy i wynikający stąd brak długoterminowych doświadczeń z oddziaływania działających zakładów bazujących na procesie pirolizy na człowieka i środowisko.
Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec poddania mieszkańców Sulejówka doświadczeniu eksperymentalnemu polegającemu na badaniu skutków funkcjonowania tego typu zakładu na zdrowie i środowisko. Podkreślenia wymaga fakt, iż brak jest również dokładnych badań emisji zanieczyszczeń w procesie funkcjonowania takiej inwestycji, a obawy o zachowanie wymogów technologicznych, właściwe kontrolowanie procesu oraz wymianę i konserwację urządzeń wywołują bardzo wysokie koszty ekonomiczne z tym związane, jako jeden z czynników opłacalności przedsięwzięcia.

2) W wyniku planowanego przedsięwzięcia powstają odpady i produkty wyjściowe, w tym głównie odpady toksyczne i substancje niebezpieczne, których sam fakt składowania na terenie miasta stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i skażenia środowiska. I tak:
• oleje/smoły pirolityczne zawierają toksyczne i rakotwórcze związki tzw. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne; WWA jak benzo(a)piren i jego pochodne (UE zaostrza obecnie dopuszczalne normy WWA ze względu na ich silne właściwości kancerogenne),
• koks pirolityczny nie spełnia norm UE i polskich dla składowania ze względu na dużą zawartość węgla, przez co nie nadaje się do składowania bez powtórnego termicznego przetworzenia, jest to odpad toksyczny, nie może być składowany luzem gdyż związki toksyczne przenikają do środowiska,
• koks pirolityczny zawiera dużą ilość rakotwórczych metali ciężkich,
• związki chloru jak SbCl3, AlCl3, FeCl3 przechodzą w stan parowy już w temp ok. 150 C, a chlorek cynku (ZnCl2 w temp ok. 300 C). Ich połączenie z parą wodną (opony nigdy nie są całkowicie suche) powoduje przejście do chlorowodoru HCl- w dalszy stan gazowy. Dlatego nie można wykluczyć ani emisji chloru do atmosfery, ani też emisji dioksyn i furanów,
• we frakcji płynnej mogą być szkodliwe związki siarki np. tiole,
• ewentualna produkcja sterylnego żużla i innych pozostałości wymaga dodatkowego unieszkodliwienia koksu pizolitycznego.
3) Nie istnieją badania potwierdzające całkowity brak emisji zanieczyszczeń do środowiska w funkcjonowaniu tego typu inwestycji. Żadne zabezpieczenia, filtry czy specjalistyczny sprzęt nie zatrzymają całości zanieczyszczeń, które będą wynikiem działania zakładu. Stwierdzenie uzasadnienia postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 31 października 2014r. uzgadniającego i pozytywnie opiniującego przedsięwzięcie, iż: „realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego” nie zostało oparte o badania empiryczne czy potwierdzone badaniami dane z publikacji naukowych, a jedynie opiera się na teoretycznych ocenach technologii i planowanych formach jej zabezpieczenia.

4) Niemożliwe do wykluczenia sytuacje, w których może dojść do awarii - przykładowo wybuch instalacji lub stosowanych materiałów, szczególnie pyłów palnych, rozszczelnienie aparatury instalacji, pożar - które to awarie lub nieprawidłowości funkcjonowania zakładu mogą być przyczyną ogromnego skażenia środowiska wymienionymi powyżej w pkt 1 substancjami.
Nawet stwierdzenie uzasadnienia w/w postanowienia RDOŚ w Warszawie, iż „Przestrzeganie przepisów BHP, warunków eksploatacji urządzeń, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnej.(…)” nie wyklucza wystąpienia takiej awarii, a jedynie wskazuje na ograniczenie niebezpieczeństwa wystąpienia takiej awarii. Przyczynami potencjalnych awarii mogą być oprócz błędu ludzkiego również niezależne od człowieka czynniki materiałowe, technologiczne czy wreszcie atmosferyczne.
Na fakt możliwości niekontrolowanego przedostawania się substancji pochodzących z procesu pirolizy poza układ technologiczny wskazuje wskazany w w/w postanowieniu RDOŚ z dnia 31.10.2014r. warunek uzgodnienia w pkt 13 o treści: „wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych i terenów utwardzonych odprowadzać poprzez wewnętrzną siec kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika bezodpływowego, (…) ww. wody z terenów utwardzonych uprzednio podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych”.
Biorąc pod uwagę istnienie w bliskim sąsiedztwie inwestycji studni poboru wody pitnej z powodu braku w tym rejonie wodociągu miejskiego, także bezpośrednie niebezpieczeństwo przenikania do wody pitnej niebezpiecznych substancji chemicznych stanowi niebagatelna przesłankę do wydania wnioskowanej decyzji odmownej.

5) W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się obiekty użyteczności publicznej, zwłaszcza takie jak przedszkola i szkoły. Zachowanie przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców charakteru miasta Sulejówek i jego okolicy jest niezwykle ważne dla jego promocji i rozwoju. Funkcjonowanie zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w których poddaje się procesom technologicznym odpady gumowe i sztuczne, wytwarzając w ten sposób substancje niebezpieczne i toksyczne, nie tylko niewątpliwie zahamuje potencjał mieszkaniowo – rekreacyjny miasta, ale także może zapoczątkować podejmowanie prób lokalizacji tego typu inwestycji przez innych inwestorów.


Romek - 2014-12-13 20:06:05
Uważam że lepszą metodą jest robienie z opon granulatu pod miękkie płyty chodnikowe używane min. na placach zabaw, zamiast to spalać.
Beata - 2014-12-13 20:04:20
Pan Burmistrz Śliwa nie jest z PiS - jest popierany ale nie jest członkiem partii. Sam Pan Burmistrz Śliwa nie jest winien tego że lokalny przedsiębiorca che otworzyć coś podobnego. Nawet jeżeli ie chce wydać zgodny to musi mieć do tego podstawy. Spalarnia nie jest inicjatywą miasta i jego władz tylko prywatnego przedsiębiorcy firmy Seewex, do tego chyba w pierwszej kolejności gromy powinny iść na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska że wydał zgodę na takiego truciciela w pobliżu mon przedszkola. Widzę że PIS trzeba krytykować nawet wtedy jeżeli nic nie zawini. BURMISTRZ NIE MA FORMALNYCH PODSTAW TO NIEWYDANIA ZGODY I DLATEGO PROTEST ŻEBY DOSTARCZYĆ MU PRETEKST DO WYDANIA NEGATYWNEJ DECYZJI.
Misza - 2014-12-13 19:28:34
Oczywiscie, że potrzebne są spalarnie, ale można to robić w większej odległości od skupisk ludzkich. W takich przypadkach jak ten powinny one zostać porzucone, gdyż ze względu na wygodę życia, oraz bezpieczeństwo mieszkańców wymienione wyżej pomysły powinny zostać zweryfikowane, a pomysłodawcy powinni pomyśleć o zmianie lokalizacji, na bezpieczniejszą dla ludzi oraz bardziej przystępną cenowo gdyż parcela wśród skupisk ludzkich ma cenę nieporównywanie wyższą niż parcela w środku niczego...
Gwidon - 2014-12-13 17:45:26
Sprawa powinna dawno być nagłośniona i uzgodniona z mieszkańcami Sulejówka. To nie butik ze skórzaną bielizną aby taką ignorancję pokazywać mieszkańcom i sąsiadom okolicznych gmin cichcem podrzucać. Tak istotne i drażliwe kwestie powinny być nagłaśniane przez władzę - może nawet przez coś w rodzaju referendum. Widać że lokalny Burmistrz (nomen omen z PISu) niewiele zrobił. Ciekawe na co liczył? Że się nie wyda? Chyba że czeka aby tłum go wyprowadził i "ukraińskimi" standardami potraktował. Dobrze, że Pan Minister Szyszko się tym zajmie. Może trzeba nieporadnego kolegę linijką po lapkach zdyscyplinować bo elektorat topi;-)

Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS