Sesja z dnia 05 grudnia 2014
Zmodyfikowano: 08-12-2014

Dnia 05 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza po wyborach sesja Rady Dzielnicy w kadencji 2014-2018. 

Otwarcia sesji dokonał przedstawiciel Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Walz odczytujac przemówienie Pani Prezydent. 

W dalszej części do przewodniczenia obradom został zaproszony Radny - Senior pan Mieczysław Ołdziej z PiS, który w pierwszej kolejności udzielił głosu pani Małgorzacie Kowalczyk, która przedstawiła oficjalne wyniki wyborów do rady dzielnicy. Po odczytaniu wyników każdy z nowych Radnych otrzymał zaświadczenie o mandacie radnego. 

Po tym Radny - Senior zarządził ślubowanie  i odczytał rotę po której każdy nowy Radny w porządku alfabetycznym potwierdził przyrzeczenie słowami: "ślubuję lub "ślubuję tak mi dopomóż Bóg"

Tylko 5 radnych nie użyło w przyrzeczeniu słów "tak mi dopomóż Bóg" byli to: Lidia Cybulska- Przesław, Joanna Januszewska - Miśków, Edward Kłos, Stefan Słowikowski, Katarzyna Zakrzewska. 

 

Następnie wyłoniono przez aklamację komisję skrutacyjną w składzie:

Katarzyna Zakrewska - Przewodnicząca 

Iwona Kerschke 

Joanna Januszewska - Miśków

Beata Nowosielska

 

Przewodniczący Mieczysław Ołdziej zarządził wybory prezydium Rady. W pierwszej kolejności głosowano nad wyborem Przewodniczącego Rady. Zaproponowano 2 kandydatów Pana Marcina Jędrzejewskiego z PO oraz Mirosława Maciążka z PiS.  Zwyciężcą okazał się Marcin Jędrzejewski uzyskując 14 głosów poparcia, Mirosław Maciążek uzyskał 7 głosów. 

Następnie Radny - Senior przekazał obowiązki przewodniczącego nowo wybranemu Marcinowi Jędrzejewskiemu. 

Nastepnie odbyło sie głosowanie w sprawie ilości wiceprzewodniczących, w poprzedniej kadencji było ich 2 teraz ze względu na zwiększenie się liczby radnych uchwalono zwiększenie wiceprzewodniczących do 3. 

Kluby zaproponowały kandydatów na wiceprzewodniczacych: Klub PO zaproponował Panią Lidię Cybulską - Przesław, Klub PiS Małgorzatę Zarembę; Klub Wesoła 2014 Stefana Słowikowskiego. 

W tajnym głosowaniu Lidia Cybulska - Przesław uzyskała 17 głosów za; 3 wstrzymało się i 1 przeciw. Małgorzata Zaremba uzyskała 17 głosów za; 1 osoba wstrzymała się i 3 były przeciw. Stefan Słowikowski uzyskał 12 głosow za i 9 przeciw. Wszyscy kandydci uzyskali niezbędną do objęcia funkcji liczbę głosów. 

Na koniec obrad Przewodniczący Marcin Jędrzejewski zwołał kolejne nadzwyczajne posiedzenie Rady w celu wyłonienia nowego zarządu dzielnicy na 11 grudnia 2014. 

 

Beata Nowosielska 

 

 

Komentarze

obserwator - 2014-12-06 23:37:07
Znowu przewodniczącym został ten od kapelusza, a przewiduje ,że zarząd będzie też ten sam,czyli ekipa wyjazdowa do włoskich dolomitów.Px

Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS