Budżet partycypacyjny na 2016 rok
Zmodyfikowano: 23-12-2014

Projekt do budżetu partycypacyjnego może zgłosić każdy mieszkaniec Warszawy!

 

Poniżej krok po kroku dowiesz się jak to zrobić.

 

UWAGA! Projekty będzie można składać od 17 stycznia do 17 lutego 2015 r.

 

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chcesz złożyć projekt:

 • sprawdź, jaka kwota jest do dyspozycji w Twojej dzielnicy,
 • sprawdź, jakie projekty można zgłaszać w Twojej dzielnicy (do wyboru są lokalne i ogólnodzielnicowe),
 • zastanów się nad tym, co jest potrzebne dla społeczności, w której mieszkasz albo dla Twojej okolicy,
 • przygotuj swój pomysł (przygotuj informacje wymagane w formularzu zgłoszeniowym),
 • oszacuj koszt realizacji swojego pomysłu 
 • poszukaj 30 osób, które poprą Twój projekt poprzez złożenie podpisów na formularzu poparcia,
 • projekt, który opiszesz, musi spełniać kilka warunków:
 1. musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2016 roku),
 2. z efektu ewentualnej realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,
 3. powinien być zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do Miasta* (aby samodzielnie sprawdzić, czy dany teren pozostaje we władaniu m.st. Warszawy można skorzystać np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy)
 4. projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy
 5. nie może być projektem częściowym – powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np.: nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej, czy tylko jednej z wielu części większego zadania; w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2016).
 6. musi być zgodny ze strategiami i programami przyjętymi do realizacji przez m.st. Warszawę.
 7. całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze.

 

Jakie projekty mogę zgłosić?

W ramach budżetu partycypacyjnego możesz zgłosić projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednego z wyznaczonych obszarów terytorialnych dzielnicy oraz projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, czyli takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów terytorialnych dzielnicy, ale nie więcej niż mieszkańców wszystkich obszarów dzielnicy. Projekty mogą dotyczyć wielu sfer: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej itd. Mogą być to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz o charakterze pozainwestycyjnym, czyli np. zajęcia pozalekcyjne, święto ulicy itd. 

 

Formularz z opisem pomysłu na projekt i wszystkimi potrzebnymi załącznikami zgłoś pomiędzy 17 stycznia a 17 lutego 2015 r. 

 • poprzez internetowy system obsługi budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie,
 • składając go w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy,
 • przesyłając go listownie na adres swojego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016” (o uznaniu projektu decyduje data jego wpływu do Urzędu m.st. Warszawy),
 • jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, także możesz stworzyć swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo opiekun muszą wyrazić na to zgodę, podpisując specjalny formularz.

UWAGA!

 • Możesz przygotować i poprzeć więcej niż jedną propozycję projektu!
 • Możesz porozmawiać z innymi mieszkańcami na temat swojego pomysłu poprzez forum poświęcone projektom do budżetu partycypacyjnego (forum zostanie uruchomione w połowie stycznia 2015)

Wesoła otrzymała 600 000 zł do wykorzystania. 

http://konsultacje.um.warszawa.pl/

 

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS