„PRZECIW” A NAWET „ZA” WŁADZ NASZEJ DZIELNICY W SPRAWIE WSCHODNIEJ OBWODNICY
Zmodyfikowano: 11-05-2015

                    W związku z realizacją na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie inwestycji Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku węzeł „Drewnica” – węzeł „Zakręt” firma projektowa Jacobs Polska Sp. z o. o. zwróciła się pismem z dnia 20.12.2012r. do władz dzielnic i gmin, przez które planowany jest jej przebieg, z prośbą o zaopiniowanie rozwiązań projektowych oraz wskazanie wariantu preferowanego. Miesiąc później (pismo z dnia 21.01.2013r.) władze naszej Dzielnicy wydały firmie Jacobs Polska Sp. z o.o. opinię, przekazując ją również do Biura Drogownictwa i Komunikacji w Warszawie. Zwracałam się kilka razy do p. Burmistrza, aby tę opinię umieścił na stronie internetowej urzędu, by mieszkańcy mogli się z nią zapoznać. Otrzymywałam zapewnienia, że tak się stanie a następnie, że umieszczono na stronie www urzędu. Niestety, nie udało mi się tam odnaleźć opinii, ale ostatecznie „zdobyłam” ją w innym miejscu. Po zapoznaniu się z jej treścią zrozumiałam dlaczego Przewodniczący Rady Dzielnicy na sesji w dniu 21 lutego 2013r. robił wszystko, aby wydane przez Radę stanowisko nie zawierało jednoznacznego stwierdzenia, że Rada jest przeciwna przebiegowi WOW przez Wesołą. W mojej ocenie ostateczna wersja poddana pod głosowanie zawierała „furtkę” dla takiej inwestycji. Dlatego nie poparłam tej uchwały, podobnie postąpiła radna p. E. Nowosielska. Niewątpliwie obwodnica jest potrzebna, nie tylko nam. Ale inwestycja nie może zniszczyć całej dzielnicy. A tak będzie. Mieszkańcy Starej Miłosnej są przekonywani , że WOW odciąży Trakt Brzeski. I tu spotka wszystkich zawód. Obwodnica nie jest dla nas. Jest ona przewidziana przede wszystkim dla ruchu, który teraz nas omija. Należy uzmysłowić sobie jedno, na tę obwodnicę trzeba będzie dojechać i z niej zjechać. Nasze osiedla staną się „lejem” rozprowadzającym ruch w obie strony, ale na ten temat „fachowcy” milczą. Jest ona po prostu, zwyczajnie za blisko. Nikt przecież kurtuazyjnie nie będzie omijał naszych osiedli. A przejazd Traktem Brzeskim w godzinach szczytu będzie nadal trudny, ponieważ tędy podąża głównie transport do Warszawy (dojazd do pracy, szkół, samochody dostawcze). Tranzyt nie jedzie przez Warszawę w godzinach szczytu, jeżeli już to w nocy. W tej opinii celowo pomijam aspekt przyrodniczo – ekologiczny, bo był on tematem wielu opracowań. Na ten moment, jak mnie poinformowano w firmie Jacobs Polska Sp. z o. o. i GDDK i A nie ma jeszcze decyzji w sprawie wyboru wariantu. Nadal analizowanych jest 8 wariantów ( i 3 podwarianty). Firma Jacobs przekazała dokumentację do GDDK i A w Warszawie. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jeszcze nie wpłynął wniosek o decyzję środowiskową dla WOW. Zobaczymy jaki wpływ na decyzję będzie miała opinia wydana przez władze naszej Dzielnicy. Zachęcam mieszkańców do przeczytania tej opinii. Ja pozostawiam ją bez komentarza.

 Krystyna Zofia Szyszko   Radna Dzielnicy Wesoła

 

Kliknij tutaj: Opinia w sprawie WOW - w załączeniu dokument podpisany przez wiceburmistrza Kacprzaka ze zgodą na najgorszy z możliwych wariantów WOW

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS