Wywiad z Krystyną Szyszko - radną dzielnicy Wesoła
Zmodyfikowano: 10-11-2014

J.K. Jest Pani radną naszej Dzielnicy od dwóch kadencji. Czym przede wszystkim zajmowała się Pani dotychczas w Radzie Dzielnicy Wesoła?

Krystyna Szyszko: W mijającej kadencji byłam członkiem trzech Komisji: Oświaty, Kultury i Sportu; Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska; Mieszkaniowej, brałam również udział w pracach innych komisji. Jako radna zajmowałam się każdą sprawą zgłoszoną do mnie przez mieszkańców, ale także z własnej inicjatywy. Mieszkańcy zwracali się w różnych sprawach od związanych z szeroko pojętą ekologią, przestrzeganiem prawa, inwestycjami, bezpieczeństwem, trudnościami życia codziennego, funkcjonowaniem oświaty po sprawy rodzinne, często bardzo osobiste. Głosowałam za wszystkimi inwestycjami poprawiającymi warunki życia mieszkańców. Interweniowałam w sprawach: kontrowersyjnych inwestycji, budowy i naprawy ulic, kanalizacji, oświetlenia, mieszkań komunalnych, podtopień, wycinki drzew, pompowni ścieków i in. ale także występowałam o podwyżki dla pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli, o zgodne z prawem opłaty za posiłki w szkołach i dodatki motywacyjne dla nauczycieli. W obszarze mojego stałego zainteresowania była i jest Wschodnia Obwodnica Warszawy. Monitoruję działania GDDKiA i firmy Jacobs oraz władz Wesołej w tym zakresie. Niedługo opublikuję artykuł na ten temat.

J.K. Zna się Pani bardzo dobrze na oświacie. Jest Pani nauczycielem, była Pani przez wiele lat dyrektorem jednej z warszawskich publicznych szkół podstawowych, w sąsiednim Wawrze,podobnym pod wieloma względami do naszej dzielnicy. Jak więc Pani ocenia sposób zarządzania wesołowskimi szkołami przez obecne władze Wesołej, rządzące naszą dzielnicą już od 12 lat?

Krystyna Szyszko: Doświadczenie dwóch kadencji pozwala mi na rzetelną i wieloaspektową ocenę sposobu zarządzania wesołowską oświatą. Pierwsza sprawa, na którą przede wszystkim muszę zwrócić uwagę to arogancja i poczucie bezkarności, które owocuje permanentnym łamaniem prawa. Jest to typowy przykład władzy, która nie liczy się z nikim i niczym. Platforma O. doprowadziła do perfekcji system zarządzania, który ja nazywam „zarządzanie strachem”. Widać to nie tylko w podległych jednostkach (instytucjach), ale także w samej radzie. Nawet niektórzy radni rządzącej koalicji w przypływie szczerości mówili wprost „ musimy głosować jak nam każą”. Myślę, że zarządzanie oświatą w samorządach tam gdzie rządzi Platforma O. jest od kilku lat bardzo podobne i chodzi przede wszystkim o oszczędności. Szkoła ma być tania. Oświata ma być tania. Natomiast „na papierze”, czyli w przepisach ma być bogato. Zachęcam do lektury choćby tylko przepisów prawa lokalnego tj. uchwał Rady m.st. Warszawy ( dotyczących szkół i przedszkoli) oraz dokumentu Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy „Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2014/2015” i skonfrontowania z rzeczywistością tego co powinno być w placówkach a co jest. Jeszcze ciekawsza lektura będzie jeśli Państwo porównacie dokument Biura Edukacji, o którym mowa powyżej z podobnymi z lat poprzednich. Ale nie wszystkie dzielnice w równym stopniu łamią prawo. We wspomnianym przez Pana Wawrze np. stołówki w szkołach funkcjonują normalnie i rodzice płacą o połowę mniej za posiłki swoich dzieci niż rodzice w szkołach w Wesołej a nauczyciele otrzymują dodatki motywacyjne w wysokości uchwalonej przez Radę m.st.Warszawy.

J.K. Jest Pani przewodniczącą Klubu Radnych PIS w Radzie Dzielnicy Wesoła. Klubu, którego bardzo wiele inicjatyw na rzecz dzielnicy, na rzecz mieszkańców, było odrzucanych przez rządzącą koalicję tylko dlatego, że były to inicjatywy opozycji. Czy mimo to udało się Klubowi Radnych PIS wywalczyć coś dla mieszkańców w naszym samorządzie?

Krystyna Szyszko: Żeby cokolwiek przegłosować w Radzie trzeba mieć większość. Układ „ 12głosów (rządząca koalicja: Platforma O., Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Wesoła 2010) do 3 głosów (Prawo i Sprawiedliwość) istnieje od dwóch kadencji. Zwracam również uwagę, że koalicja rządząca (podobnie jak w poprzedniej kadencji) objęła wszystkie stanowiska, nie tylko przewodniczącego Rady, ale i wiceprzewodniczących oraz przewodniczących wszystkich komisji. Już sam ten fakt świadczy o negatywnym nastawieniu do opozycji i próbie eliminowania nas. Jednak mimo tej niekorzystnej sytuacji udało nam się wiele spraw załatwić. Z naszej inicjatywy odbyły się debaty dotyczące nowego systemu odbioru odpadów i funkcjonowania oświaty. Udało się obronić dzieci 5-letnie przed obowiązkowym zapisem do szkoły. Pan Burmistrz musiał się wycofać ze swojej , niezgodnej z prawem decyzji. Skutecznie przeciwstawiliśmy się wnioskowi o zmianę w studium, która miała doprowadzić do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w kierunku dopuszczenia do wielkopowierzchniowej zabudowy w terenie zalesionym w otulinie MPK (aktualnie dopuszczona zabudowa jednorodzinna). Cieszymy się też, że nasz projekt o utworzeniu fili przedszkola w Zielonej w starym budynku, początkowo bardzo krytykowany, został jednak zrealizowany. Mamy też swój udział w poprawie komunikacji miejskiej, pozyskaniu działki pod nowe przedszkole w os. Zielona i wielu inwestycjach poprawiających warunki życia mieszkańców. Niestrudzenie ujawniamy przypadki łamania prawa przez władze Wesołej. Na przedostatniej Sesji Rady dzielnicy przegłosowaliśmy dodatkowe środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli , o które walczyliśmy od dłuższego czasu. A niedawno ujawniliśmy inwestycję „w las”, tzn. do zalesionych działek, podczas gdy wielu mieszkańców latami czeka na realizację.

Z Panią Krystyną Szyszko rozmawiał Jacek Krzemiński

Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS