Kolejny raz oszukani.
Zmodyfikowano: 04-11-2014

Szanowni Państwo   

Ministerstwo Edukacji  Narodowej po raz kolejny popełnia błędy tym razem dotyczące obniżenia wieku szkolnego.

Dzieci, które w 2009 roku rozpoczęły edukacje jako 6- latki w tym roku przystąpią do  sprawdzianu po klasie VI. Niestety  sprawdzian nie jest przygotowany, bo testy w nowej formule pojawiły się pod koniec września, a sprawdzian ma być  w kwietniu. Ministerstwo znów nie stanęło na  wysokości zadania. Brak jest badań pilotażowych, brak materiałów do ćwiczeń.  Rozmawiałam z nauczycielami . Twierdzą, że testy są trudniejsze, szkoły nie maja szans na rzetelne przygotowanie do nich dzieci. Przytaczam list zatroskanej mamy.

 

,,Kiedy 6 lat temu posłałam moje sześcioletnie dziecko do klasy pierwszej, wszyscy obiecywali, że szkoła będzie przyjazna dziecku, czyli dostosuje swoje wymagania i tempo pracy do możliwości sześciolatka. O ile przez 3 pierwsze lata edukacji program był faktycznie dostosowany do możliwości dziecka młodszego, to od czwartej klasy zaczął się koszmar. Okazało się, że Ministerstwo zapomniało o wcześniejszych obietnicach. Nasze dzieci muszą całymi dniami pracować, bo podstawa programowa nie została dostosowana do ich możliwości. Nauczyciele boją się, że dzieci nie poradzą sobie na sprawdzianie po klasie VI.

Dodatkowym problemem jest nowa formuła sprawdzianu. Dużo trudniejsza od dotychczasowej, chociaż do sprawdzianu mają przystąpić pierwsze roczniki reformy obniżającej wiek szkolny.

Dlaczego MEN i władze oświatowe tak szybko zapominają o złożonych obietnicach?

Nasze dzieci były przygotowane do starej formuły sprawdzianu. Nowa jest zdaniem uczniów i nauczycieli trudniejsza. Dzieci, którym miało być łatwiej, znów mają pod górkę, a my rodzice kolejny raz nabici w butelkę.”

Pragnę zauważyć, że wyznaczenie terminu sprawdzianu w 6 klasie na 1 kwietnia 2015 roku powoduje w konsekwencji skrócenie czasu nauki o 3 miesiące. Jest obawa, że sprawdzian ten – pomyślany jako probierz efektywności nauczania szkół i skuteczności pracy nauczycieli -  nie będzie miarodajny.

Wybór tak wczesnej daty uniemożliwi zrealizowanie całej podstawy programowej przed sprawdzianem. Spowoduje to różnice w poziomie przygotowania poszczególnych szkół i klas – nauczyciele indywidualnie będą musieli decydować, które treści pominąć. W niektórych wypadkach negatywnie zaważy to na przyszłości uczniów, którzy – nie ze złej woli, lecz na skutek wspomnianych okoliczności – nie opanują całego materiału.

Kolejną niepokojącą kwestią jest organizacja nauki po sprawdzianie, kiedy to do końca roku szkolnego pozostaną prawie 3 miesiące. Obawiamy się, że wśród uczniów mogą pojawić się rozprężenie i brak motywacji do dalszej pracy.

 

 

Rodzicu, Nauczycielu   

Gdańskie Wydawnictwo   Oświatowe  skupiające  nauczycieli i metodyków proponuje rozwiązania na  sprawdzian w 6 klasie . Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem wejdź na stronę  i podpisz petycje  do MEN  wskazująca dwa konkretne rozwiązania w tej sprawie. Może to przyśpieszyć przez Panią Minister uregulowanie omawianych kwestii jeszcze w tym roku.

Podpisz petycję.

http://gwo.pl/pages/showPetition


Elżbieta Nowosielska – radna dzielnicy Wesoła

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS