Prezydent dobrze wypełnia swe obowiązki zdaniem 50 badanych, negatywną ocenę wystawiło mu 38 proc.; pracę premiera pozytywnie oceniło 22 proc., a niezadowolonych z niej było 69 proc.; rząd dobrze oceniło 20 proc. badanych, źle - 73 proc. - wynika z sondażu TNS Polska.

Spośród osób źle oceniających rząd 27 proc. ankietowanych wystawiło obecnemu gabinetowi zdecydowanie złą ocenę, natomiast według 46 proc. rząd pracuje raczej źle. Zdania nie wyraziło 7 proc. Wśród wystawiających rządowi pozytywną ocenę, 1 proc. zrobił to zdecydowanie, a raczej dobrą opinię miało 19 proc. badanych.

W porównaniu do sondażu z czerwca rupa osób dobrze oceniających rząd zmniejszyła się o 9 punktów proc., a krytyków było więcej o 11 punktów proc.

Według TNS Polska pogorszenie się notowań rządu może być związane z opublikowaniem przez „Wprost” nagrań rozmów polityków.

Na 50 proc. badanych, którzy wyrazili się pozytywnie o pracy prezydenta Bronisława Komorowskiego, 7 proc. oceniło go zdecydowanie dobrze, 43 raczej pozytywnie. Spośród 38 proc. wyrażających negatywną opinię o pracy głowy państwa 12 proc. oceniło go zdecydowanie źle, a 26 raczej źle. 12 proc. nie wyraziło zdania na ten temat.

W porównaniu do czerwca o 4 punkty proc. zmniejszyła się grupa dobrze oceniających prezydenta. Natomiast o 3 punkty proc. więcej było ankietowanych wystawiających jego pracy negatywną ocenę.

Spośród 69 proc. respondentów, którzy źle ocenili pracę premiera Donalda Tuska, 29 proc. oceniło ją zdecydowanie źle, a 40 proc. raczej źle. Wśród pozytywnie oceniających działalność szefa rządu 1 proc. badanych wystawił mu zdecydowanie dobrą ocenę, a 21 proc. raczej dobrą. 9 proc. ankietowanych nie miało wyrobionej opinii o pracy premiera.

W stosunku do sondażu z czerwca respondentów pozytywnie oceniających premiera było mniej o 9 punktów proc. O tyle samo zwiększyła się grupa krytyków szefa rządu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-16 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

source: wpolityce.pl