Pogrzeb ś.p. Olgi Johann
Zmodyfikowano: 09-04-2017

Pogrzeb śp. Olgi Johann odbędzie się we wtorek, 11 kwietnia, w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach – poinformował na Facebooku Filip Frąckowiak. Pani Olga Johann zmarła w środę, 5 kwietnia 2017 r., po długiej i ciężkiej chorobie. Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek, 11 kwietnia, w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach o godz. 14.00.


Olga Johann była absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych. W latach 1965-1968 była pracownikiem naukowym Zakładu Socjologii Politechniki Warszawskiej oraz współtwórcą pierwszego podręcznika dla studentów „Socjologia pracy”. W latach 1968-1989 pracowała jako psycholog i dyrektor w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Warszawie oraz jako biegła w Sądzie dla Nieletnich. Była członkiem komisji w Ministerstwie Oświaty – zajmowała się problematyką młodzieży niepełnosprawnej. Pracowała także w Młodzieżowym Telefonie Zaufania, zajmowała się nadzorem merytorycznym nad pracami poradni na terenie województwa warszawskiego. Była członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących problemów dzieci i młodzieży. Przez dwa lata współpracowała z telewizyjnym programem „Decyzje 15-latków”. W latach 1989-1990 pracowała w Biurze Interwencji Senatu, w 1990 roku nadzorowała przebieg wyborów prezydenckich w województwie bydgoskim jako przedstawiciel Senatu w Państwowej Komisji Wyborczej. W latach 1990-1991 była głównym specjalistą w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie nadzorowała pracę kuratorów oświaty oraz przygotowywała projekty aktów normatywnych MEN. Od roku 1992 do 2006 pełniła funkcję wicedyrektora i dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie oraz była członkiem komisji dyscyplinarnej w MEN. W latach 2002-2006 pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od kilku miesięcy ciężko chorowała. Jej mężem był Wiesław Johann, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

 

źródło: Facebook, PAP, Nasz dziennik

Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS