Koncepcja Obrony Terytorialnej Kraju
Zmodyfikowano: 14-01-2016

 

"Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych". Takie przesłanie zawarli twórcy Konstytucji 3 Maja, którzy trafnie, lecz niestety za późno spostrzegli, że 50 tys. armia zawodowa Ojczyzny nie obroni.

Projekt szkoleniowy Mazowiecka Obrona Terytorialna jest inicjatywą mającą na celu integrację środowisk pro obronnych z terenu Mazowsza zainteresowanych koncepcją tworzenia oddolnych struktur Obrony Terytorialnej. Zrzesza osoby interesujące się zagadnieniami obrony terytorialnej, bez względu na ich poglądy polityczne lub przynależność organizacyjną.

Szkolenie ukierunkowane jest na działania lekkiej piechoty.

Członkowie spotykają się cyklicznie na szkoleniach organizowanych przez drużyny w formie zajęć praktycznych, wykładów i szkoleń poligonowych oraz na szkoleniach centralnych Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej.

Szkolenia wewnętrzne są obowiązkowe dla wszystkich członków. Odbywają się średnio raz w miesiącu. Dużą wagę przywiązuje się do kondycji fizycznej, ale zajęcia nie są temu poświęcane –  członkowie sami muszą pamiętać o własnej efektywniej pracy nad sprawnością ogólną. Istotną częścią szkolenia jest szkolenie ogniowe (w którym udział biorą wyłącznie osoby już przyjęte do pododdziału). Treningi taktyki (czarnej, zielonej i czerwonej) odbywają się (po ukończeniu szkolenia unitarnego) głównie w charakterze ćwiczeń aplikacyjnych, tj. symulacji realizacji określonego zadania.

Szkolenia zewnętrzne to wszystkie szkolenia, w których pododdział występuje jako zorganizowana całość. MOZ bierze udział w większości szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, jak również je współorganizuje.

Szkolenie oparte jest o podręczniki i skrypty przygotowane w Stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl – Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej (Taktyka walki w terenie zurbanizowanym, Działania patrolowe lekkiej piechoty, Podstawy ratownictwa taktycznego, wydawnictwa Difin, Podręcznik strzelca – dostępny w sieci, i inne), powszechnie dostępne procedury wojskowe WP i US Army (tzw. FM-ki) oraz doświadczenia własne.

Osoby zainteresowane działalnością w ramach MzOT mogą uzyskać wszelkie informacje w bezpośrednmi kontakt z Dowódcą pod adresem: mazowiecka@obronanarodowa.pl

Aktualnie projekt Mazowiecka Obrona Terytorialna składa się z:
1 Pluton „Strzelecki” w składzie:
2 Mazowieckiej Drużyny OT „Mińsk Mazowiecki”,
3 Mazowieckiej Drużyny OT „Siedlce”,
6 Mazowieckiej Drużyny OT „Siedlce”,
2 Plutonu LPOT z siedzibą w Warszawie w składzie:
1 Mazowieckiej Drużyny OT „Czarny Lis” ,
4 Mazowieckiej Drużyny OT,
5 Mazowieckiej Drużyny OT.
Powstaje także samodzielna 7 drużyna MzOT w Grodzisku Mazowieckim.

 

 

W dniu 9 stycznia 2016 r. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wizytował podczas procesu szkoleniowego Mazowiecką Kompanię Obrony Terytorialnej. 90 osób działających w Stowarzyszeniu ObronaNarodowa.pl oraz w Stowarzyszeniu Jednostek Strzeleckich "Strzelec" i JS 2023 Wodzisław Śląski, a także JS 4018 Gdańsk ZS "Strzelec" OSW o godz. 8.30 przybyło na poligon "Gołoborze", gdzie od godziny 09.00 realizowano zajęcia.

Zajęcia realizowane były na następujących podpunktach nauczania:
1. Przygotowanie do szkolenia ogniowego.
2. Szkolenie ogniowe.
3. Elementy CLS (Combat Lifesaver Course).
4. Działanie żołnierza Obrony Terytorialnej na Punkcie Kontrolnym.
5. Zasady organizacji i działania podczas zasadzki przeciwpancernej.
6. Podstawy obsługi przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM (punkt realizowany przez instruktorów z 1 Brygady Pancernej).
7. Minowanie w zasadzce (punkt realizowany przez instruktorów z 1 Brygady Pancernej we współpracy z Pawłem Makowcem).

Kierownikiem szkolenia był Dowódca Mazowieckiej OT Marek Mroszczyk (Wiceprezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl), wspierany przez instruktorów z Mazowieckiej, Pomorskiej (CLS) i Lubuskiej OT (działanie na PK). Na szkoleniu pojawili się członkowie Zarządu ObronaNarodowa.pl: Prezes Grzegorz Matyasik, Wiceprezes dr Paweł Makowiec, członkowie Zarządu - Stanisław Drosio i Grzegorz Tarnawski oraz Kapelan Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - ks. Sebastian Dębski.

 

O godzinie 11.00 przybył na poligon "Gołoborze", Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, któremu meldunek złożył gen. bryg. Stanisław Czosnek, Dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej (obiekt Gołoborze to obiekt należący do pododdziałów 1 BPanc). Ministra powitali również organizatorzy pokazu z ramienia ObronaNarodowa.pl, Prezydent Miasta Siedlce p. Wojciech Kudelski, przybyli parlamentarzyści z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej: p. poseł Anna Maria Siarkowska, p. poseł Paweł Szramka, p. poseł Arkadiusz Czartoryski, p. poseł Stanisław Pięta. Ministra witali też przedstawiciele Biura ds. Proobronnych z p. Dyrektor Magdaleną Rochnowską i ppłk Witoldem Kwietniem oraz przedstawicielami organizacji proobronnych.

Wizyta Ministra rozpoczęła się od prezentacji organizacji i rozkładu zajęć oraz umiejscowienia poszczególnych podpunktów nauczania, którą przedstawił Kierownik Szkolenia Marek Mroszczyk. Następnie Prezes stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Grzegorz Matyasik oprowadził Ministra wraz z pozostałymi gośćmi po poszczególnych punktach nauczania, zaczynając od punktu przygotowującego do szkolenia ogniowego, następnie na punkt szkolenia na zestawach GROM, dalej na punkt szkolenia CLS, z którego wszyscy obecni przeszli na punkt szkolenia ogniowego, kończąc na punkcie minowania w zasadzce.

Na punkcie CLS prowadzący zajęcia instruktor kpr. rez. Jakub "Ozi" Osipów wraz z ks. Kapelanem wręczyli Ministrowi Macierewiczowi naszywkę - ryngraf, symbol Żołnierzy Wyklętych, natomiast drugi instruktor Maciej Tylski wręczył stazę taktyczną do tamowania krwotoków.

Druga część wizyty Ministra Macierewicza to prezentacje w Sali Urzędu Miasta Siedlce wniosków z ćwiczenia "Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych Siedlce 2015" oraz koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej. Wnioski z ćwiczenia prezentował Karol Stefaniuk z SJS wsparty przez Prezesa Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl natomiast koncepcję KSON prezentował Stanisław Drosio. Szef MON zapewnił, że system przedstawiony przez ObronaNarodowa.pl jest jedną z propozycji branych pod uwagę, a jego założenia są oceniane wysoko. Po prezentacji Minister Macierewicz m.in. powiedział: "Będziemy budowali obronę terytorialną tak, aby naprawdę stanowiła integralną cześć polskiej armii".

 

źródło: obronanarodowa.pl

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS