Czy upadek SK Banku w listopadzie to przypadek?
Zmodyfikowano: 26-11-2015
   

 

 KNF 20 listopada ogłosiła, że SK Bank z Wołomina zawiesza działalność, a wczoraj w sądzie znalazł się wniosek o jego upadłość. To pierwszy od 15 lat tak wielki upadek instytucji finansowej w Polsce. Poszkodowanych jest 33 tys. osób, które straciły dostęp do 2,1 mld zł swoich oszczędności.

SK Bank, był największym bankiem spółdzielczym w Polsce. Posiadał około 40 placówek w całym kraju i 33 tys. klientów depozytowych, którzy złożyli na konta tego banku łącznie ok. 2,1 mld zł (jeszcze w ubiegłym roku było to ponad 3 mld zł). Nadzór finansowy już w marcu  alarmował, iż bank prowadzi błędną politykę kredytową, uwagi nadzowru dotyczyły też ogółu działań prowadzonych przez ostatnie lata przez zarząd banku.  Kolejna instsytucja finansowa z siedzibą w Wołominie ( SKOK Wołomin) , gdzie również udzielano kredytów bez dostatecznej weryfikacji klientów, upada. Większość z tych kredytów okazała się być nieściągalna, co powodowało potężne straty banku przewyższające znacznie poziom aktywów z tytułu depozytów. 

Warto odnotować, że kiedy w sierpniu br. KNF ogłosiła, że  bank z Wołomina utracił płynność finansową (nie posiadał odpowiednio wysokich środków na wypłatę depozytów dla swoich klientów), co wymusiło na NBP udzielenie pilnej pożyczki dla SK Banku w wysokości 500 mln zł, która została poręczona przez ministerstwo finansów. Teraz, kiedy SK Bank upadł, spłatą tego gigantycznego kredytu zajmie państwo. Co dziwniejsze rekomendację dla pożyczki dla SK Wołomin dał szef KNF, który w tym czasie złożył doniesienie do prokuratury na działanie zarządu spółki, oraz minister Szczurek. Okazuje się, że minister finansów w rządzie Ewy Kopacz wtopił 0,5 mld zł w upadający bank z Wołomina, za co teraz przyjdzie zapłacić podatnikom. Obecny Minister Finansów Paweł Szałamacha zapowiedział zbadanie sprawy czy działania KNF były adekwatne do sytuacji SK banku.

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS