Expose Pani Premier Beaty Szydło
Zmodyfikowano: 29-03-2016

18 listopada Pani Premier Beata Szydło wygłosiła expose. zaczęła od spraw bezpieczeństwa.

Staję przed Wami jako jedna z Was, w wyjątkowej sytuacji. Gdy kilka dni temu we Francji dokonano zamachu terrorystycznego, na naszych oczach rozegrał się dramat niewinnych ludzi. Polacy zapalając znicze i składając kwiaty, pokazują solidarność z rodzinami ofiar i brak zgody na akty terroru. Obejmuję urząd premiera w czasie, gdy nasz świat budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji atakowany jest przez tych, którzy tego odmawiają. Nie zgadzamy się na taką wizję świata.Polacy - tak jak inni Europejczycy potrzebują dziś bezpieczeństwa.

 

Pani Premier określiła w trzech słowach program swojego  rządu :Program mojego rządu mogę streścić w jednym zdaniu: po pierwsze rozwój, po drugie rozwój, po trzecie rozwój! Złożyliśmy deklarację przeprowadzenia dobrej zmiany - będzie ona polegać na tym, by jak największa liczba Polaków mogła korzystać z rozwoju. (…) Dziś zawieramy z Polakami kontrakt na cztery lata. Jeżeli Polacy będą zadowoleni z efektów proponowanej przez nas zmiany, to wierzę głęboko, że przedłużą go o cztery lata.Po drugie - obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po trzecie - podniesienie do 8 tys. złotych kwoty wolnej od podatku. Po czwarte - bezpłatne leki od 75 roku życia. Po piąte - podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 złotych.Odrzucamy tezę, która ciąży od 25 lat - że w sprawach odnoszących się do interesu społeczeństwa nic nie da się zrobić. Da się!To szczególnie ważne dla ludzi młodych, by nie musieli emigrować za chlebem do krajów europejskich. Obniżymy podatki dla młodych przedsiębiorców, podatek CIT dla małych firm obniżymy do 15 procent.

Dzięki młodym Polakom rozwiniemy gospodarkę opartą o wiedzę i innowację. (…) Mamy program, który doprowadzi do tego, że małe firmy będą stawać się średnimi, średnie dużymi, a duże będą konkurować na rynku globalnym.

Musimy dążyć do zwiększenia poziomu inwestycji - to jedyna droga do rozwiązania problemu braku godziwych miejsc pracy. (…) To jedyna droga rzeczywistego przyspieszenia rozwoju, a zarazem stworzenia perspektyw dla młodych ludzi.

Jednocześnie wiele z tych autostrad domaga się naprawy, a firmy je budujące bankrutowały. Środki z nowej perspektywy unijnej jeszcze nie są uruchomione, albo uruchomione są w minimalnym stopniu, mimo że mija drugi rok. (…) Daje to szansę na wykorzystanie ich w sposób minimalny. Jest szansa na zupełnie inną jakość w tej dziedzinie.

Można powiedzieć, że kapitał bankowy i kapitał przedsiębiorstw zostanie obudzony. (…) Chcemy zmienić formułę Polskich Inwestycji Rozwojowych, które chcemy nazwać Polskie Inwestycje. Duże, niewykorzystane możliwości mają duże przedsiębiorstwa państwowe. (…) Impulsem będzie program budowy mieszkań dla przeciętnie zamożnych obywateli. Politykę społeczną naszego rządu dobrze opisują dwa słowa: rodzina i sprawiedliwość. (…) Symbolicznym i realnym wyrazem tego, jak te sprawy są dla nas istotne, jest nowa nazwa ministerstwa: ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Polskie rodziny są bardzo ważne. Rodzinom nie tylko młodym potrzebna jest dobra praca i płaca. (…) Musimy zwiększyć popyt nie tylko poprzez zwiększenie ilości pracujących, ale i poprzez podniesienie płac. Będziemy kontynuować rozbudowę sieci budowy przedszkoli. Naszym celem jest, by były bezpłatne przynajmniej dla rodzin o niskich i średnich dochodach. Elementem polityki prorodzinnej jest przebudowa służby zdrowia.

Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz księgowym, a szpital przedsiębiorstwem! (…) W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być dobrze nagradzani. Doceniam pracę pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie. Każdy polski obywatel ma czuć się bezpiecznie wtedy, gdy potrzebuje pomocy medycznej. Ma wiedzieć, że ta pomoc zostanie mu udzielona szybko, że będzie bezpieczny i że będzie to pomoc bezpłatna.

W dłuższej perspektywie czeka nas debata o systemie emerytalnym. Będziemy pytać obywateli we wszystkich ważnych dla nich sprawach. Rozwój kraju nie może być skoncentrowany na kilku metropoliach. (…) Wrócimy do polityki zrównoważonego rozwoju. Muszę tu wspomnieć o jeszcze jednej sprawie: są w Polsce miejsca, o których można powiedzieć, że stanowią społeczne wyzwanie. Chcemy na nie odpowiedzieć w ramach naszego programu gospodarczego. Jesteśmy przeciwko „zwijaniu państwa” - znikania szkół, połączeń, bibliotek. Proces ten musi być powstrzymany! (…) Zatrzymany, a w wielu wypadkach odwrócony. Nie nastąpi to z dnia na dzień, ale to ma być powrót państwa na wieś i do małych miejscowości. 

Należy powiedzieć o wprowadzonym wbrew woli rodziców obowiązku szkolnym dla sześciolatków. Nasz rząd cofnie te zmiany. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To rodzice będą decydowali, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat 6 czy 7. Przeprowadzimy tę zmianę w ciągu pierwszych 100 dni rządów. Jednym z pierwszą decyzji szefowej MEN będzie zlikwidowanie tzw. godzin karcianych. Ogromnym problemem polskiej szkoły, podobnie jak służby zdrowia, jest biurokratyzacja. Odbiurokratyzujemy polską szkołę! Polska szkoła ma uczyć, a polscy nauczyciele mają mieć godne warunki, by kształcić młodych Polaków. Trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu lektur. By polska młodzież była dobrze wykształcona i mogła spełniać ambicje, które każdy młody człowiek sobie stawia.

Większość z nich to media prywatne, na które władza nie powinna mieć wpływu. Szanujemy te zasady. Inaczej jest w przypadku mediów publicznych - będziemy kierować się przesłanką: obywatel ma prawo do rzetelnej i prawdziwej informacji!

Życie publiczne powinno być przejrzyste i transparentne. Dotyczy to także życia ludzi, którzy sprawują władzę. A może przede wszystkim tych ludzi. Media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą na wypełnianie ich misji. Podkreślmy to jeszcze raz - misji!

Wiem, że dla wielu państwa to rzecz niespotykana. Ale Polacy poruszają ten temat - to smutne, ale tak jest. Polacy często mówią, że polski system sprawiedliwości nie jest sprawiedliwy dla tych, którzy są słabsi, biedni, których nie stać na to, by mogli mieć wsparcie ze strony kancelarii adwokackich. Którzy uczciwie płacą podatki, ale być może przez nieuwagę nie dopełniają swoich zobowiązań i są srogo osądzani. To przypadki z życia.

Korupcja to jeden z najcięższych rodzajów przestępstw. Tutaj zmiany są niezbędne! Potrzebne są zmiany odnoszące się do procesu legislacyjnego, który trzeba zabezpieczyć przed wpływem lobbystów.

W zakresie polityki zagranicznej i obronnej, będziemy się kierować trzema priorytetami. Po pierwsze bezpieczeństwo rozumiane klasycznie. Po drugie, bezpieczeństwo gospodarcze, szczególnie w sferze energetycznej i informatycznej. Po trzecie - uzyskanie właściwego statusu państwa na arenie międzynarodowej.

Polska będzie zachowywała się podmiotowo. Będziemy asertywni i będziemy sprzeciwiać się podziałom w UE. (…) Będziemy zabiegali o silną pozycję na arenie międzynarodowej. We współpracy z prezydentem Dudą nawiążemy zdecydowanie do polityki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Cenimy to wszystko, co przynosi nam przynależność do UE, dlatego będziemy dążyć do przestrzegania zasad, które legły u zasad powstającej Europy.

Nie można mówić o solidarności w eksporcie problemów, jakie stworzyły sobie niektóre państwa bez próby rozmowy z tymi państwami, które mają być obciążone. (…) Działalność obejmie inne rejony i kontynenty. Niezbędna będzie odbudowa zredukowanego przez poprzedników aparatu dyplomatycznego.

Polityka zagraniczna to także kontakty z Polonią. Będą prowadzone wszelkimi możliwymi kanałami: MSZ, Senat i Sejm. Chodzi o podtrzymywanie więzi u rodaków za granicą, ale i lepsze wykorzystywanie intelektualnego potencjału. Polska będzie chronić Polaków za granicą.

Obowiązkiem każdej władzy jest słuchać obywateli i im służyć. Do tego jesteśmy powołani - do służby, do tego, żeby rozwiązywać problemy naszych współobywateli. Ten program, o którym państwu powiedziałam napisali Polacy. Bo to oni powiedzieli nam o tych sprawach. Mówili pewnie i Wam. Warto, byśmy wszyscy zastanowili się, czy nie czas najwyższy, byśmy pochylili się nad sprawami Polaków.

Trzeba na końcu kadencji powiedzieć, jaki stan państwa zostawia się Polakom. My taki audyt przeprowadzimy. Powiemy Polakom, jaka jest sytuacja polskiego państwa. To kwestia uczciwości - nie polityków Platformy, PiS, z ugrupowania pana Kukiza czy Petru, PSL. To jest kwestia odpowiedzialności nas wszystkich polityków przed Polakami i Polkami, którzy chcą wierzyć w uczciwość swojego państwa.

W tych niepewnych czasach musimy być razem. Rząd PiS jest gotowy do pracy i porozumienia. Proszę państwa o merytoryczną współpracę - nie dla naszych ambicji i karier, ale dla Polaków. Polacy chcą dzisiaj współpracy i dialogu! Jestem pewna, że razem damy radę wyzwaniom, jakie stoją przed naszym krajem.

Jesteśmy wszyscy jedną, wielką, biało-czerwoną drużyną. Bardzo państwa proszę o wotum zaufania do rządu. Dziękuję.

12247031_10153821102359653_2155109262116296902_n

 

 

 

 

 

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS