Konwencja wyborcza PiS
Zmodyfikowano: 14-09-2015

W sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, na której zostali przedstawieni  kandydaci na posłów ubiegający się o mandat z dwóch pierwszych miejsc na listach Zjednoczonej Prawicy. Chetnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu było tak wielu, iż nie zmieścili się w budynku ATM przy Wale Miedzeszyńskim. Za wytrwałość i stanie na zewnatrz osobiście podziękował przybyłym Prezes Jarosław Kaczyński.  Kulminacyjnym punktem konwencji były przemówienia Jarosława Kaczynskiego, kóry mówił o wyzwaniu jakim są wybory i trudzie jaki czeka wszystkich kandydatów oraz członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, oraz  przemówienie Beaty Szydło podczas którego Kandydatka PiS na premiera Beata Szydło przedstawiła najważniejsze założenia programowe jakie będą realizowane jeżeli PiS obejmie samodzielny ster rządów w Polsce.

Zapowiedziała między innymi wprowadzenie podatku bankowego i opodatkowanie sieci wielkopowierzchniowych. Powiedziała, że PiS nie będzie podwyższać podatków, chce natomiast uszczelnić system VAT i zwiększyć wpływy do budżetu - właśnie stąd i opodatkowania banków i hipermarketów będą pochodziły pieniądze  na sfinansowanie projektów, kluczowych dla Polaków.

Prezes Szydło mówiła, że projekty ustaw będą przedstawione w szczegółach w najbliższym czasie i będą realizowane jako priorytetowe w pierwszych miesiącach po wyborach. Kandydatka na Premiera zadeklarowała, że PiS złoży projekt ustawy, który gwarantuje osobom po 75. roku życia darmowe leki. Przypomniała również sztandarową zapowiedź inwestycji w nowe pokolenia poprzez wdrożenie programu  „Rodzina 500 plus”, który zakłada 500 zł na każde drugie dziecko i kolejne oraz na pierwsze w rodzinach uboższych.

- "Nasi krytycy mówią: skąd na to weźmiecie. Nikomu nie zabierzemy, bo w Polsce nie trzeba nikomu nic zabierać, tylko uczciwie rządzić. Trzeba równo dzielić to, co mamy, a nie tak, aby nieliczna grupa z tego korzystała, a znakomita większość nic z tego nie miała" - zaakcentowała Pani Beata Szydło.

Przedstawiono również pakiet projektów, które ułatwią przedsiębiorcom działanie min.  małe firmy mające obrót roczny do 1,2 mln euro objęte byłyby 15 proc. stawką CIT. Propozycje PiS zakładają też w zakresie amortyzacji m.in. możliwość odpisania w ciągu roku kosztów poniesionych na inwestycje oraz podwójną ulgę inwestycyjną dla firm wprowadzających nowoczesne, polskie, technologie. Dodatkowo PiS chciałoby wprowadzić  zmiany ustawy o zamówieniach publicznych tak, by znalazł się w niej zapis, że 40 proc. inwestycji wykonywanych lokalnie ma być realizowanych przez miejscowe firmy.

fot. b.Szydło na Konwencji PiS, fot. PAP/Tomasz Gzell

 

Beata Szydło podkreśliła też, że PiS przygotował Narodowy Program Zatrudnienia: 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych ludzi do 35. roku życia. Program ma być wprowadzany w życie przy współpracy lokalnych samorządów i przedsiębiorców.

 

Szydło zapowiedziała zmianę w regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług i podatku od osób prawnych i fizycznych. My podatków podwyższać nie będziemy – zadeklarowała.

 

PiS przygotował projekt ustawy o ubezpieczeniach dla rolników, który  - rozszerza zakres pomocy i ubezpieczeń, oraz  projekt obrony polskiej ziemi - uniemożliwia wyprzedaż ziemi rolnej na inną działalność.

Polski rząd nie powinien również zapominać o Polakach, którzy zmuszeni są przebywać poza granicami kraju, a chcieliby do niego wrócić. Dlatego powinna zostać przygotowana ustawa o repatriantach.

Burzą oklasków zostały przyjęte słowa "Na pewno nigdy nie będę ulegać poprawności politycznej. Solidarność musi iść w dwie strony. Nie może być kar, że coś jest na nas wymuszane. Musimy myśleć o naszych obywatelach" - podkreśliła. 

Na konwencji wystąpili przedstawiciele grup „niedocenianych i niezauważanych” przez rządzących m.in. rolnik, przedsiębiorca, emerytka, student, przedstawicielka rodzin. Mówili m.in. o „spekulacjach” dotyczących wykupu ziemi, konieczności upraszczania prawa podatkowego i obniżania kosztów pracy, problemie „głodowych emerytur”, emigracji i umów śmieciowych.

 

 

 

 

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS